تعبیر خواب
تفسیر خواب با استفاده از تکنیک مدرن تحلیل داستانی 
اخبار روز
زن-افراط-تفریط
ستاره:

خواب دیدم که با همسرم به خانه شخصی رفته بودیم که از دوستان خانوادگی ام بود و در آن جا رابطه جنسی ما با هم کم بود. این دوستمان مردی بود که همسرش فوت شده بود و دختر زیبایی داشت که  من هم او را بسیار دوست داشتم. همسرم به آن دختر گفت تو بشو دوست دختر من و  دو شب با آن دختر نزدیکی داشت و به من هم میگفت تو با پدرش نزدیکی کن. پدرش هم می گفت تو بسیار بی حیا هستی. من هم با همسرم دعوایم شد. در دعوا شلوار همسرم را از پایش درآوردم  و دیدم روی عضو جنسی اش وسیله جلوگیری گذاشته و در آن مایع قرمز رنگی جمع شده بود که مشخص نبود خون است یا شراب. از اتاق دختر بیرونش انداختم و خودم پیش دختر خوابیدم؛ اما تا صبح بیدار بودم و مواظب که مبادا بیاید. دختر هم از خدایش بود و از خواب پریدم.

تفسیر:

دست از زیاده روی بردارید و تعادل در رفتار و احساساتتان پیشه کنید. روزی دکتر روستا عصاره زندگی را در یک بیت شعر خلاصه کرد: اندزه نگه دار که اندازه نکوست/ هر چیز در جای خویش نیکوست.

دوست خوبم، هسته مرکزی خواب شما در مفهوم شراب نهفته است. شراب از طرفی به آدم اجازه زیاده روی و عبور از مرزها را می دهد و از طرف دیگر هوشیاری آدم برای محافظت از مرزها و تعادل در رفتار را می گیرد.

دست درازی همسرتان به دختر میزبان، بیرون کشیدن شلوار همسرتان توسط شما و تمام شب بیدار ماندن شما همه از مصادیق زیاده روی هستند. در نقطه مقابل، رابطه کم جنسی شما و همسرتان، عدم مقاومت دختر و عدم محافظت پدر دختر نشان دهنده شل گیری و عدم محافظت است.

آدم باید مراقب باشد نه این سو و نه از آن سوی بام فرو نیافتد. افراط و تفریط  کار را خراب و بساط زندگی را بر هم می زند. میانه روی را بیاموزید و در امورتان میانه رو باشید تا بتوانید مسیر سلامت زندگی را بیابید.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, همسر, شوهر, دوست
موضوعات مرتبط:
[ یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 0:37 ] [ afkar222 ]
زن-خشم
عاطفه:

خواب دیدم خواهرم (از من بزرگتره) بدجوری معتاده! در حالی که گریه می کرد و خودشو میزد اومد پیش من، منم سعی می کردم آرومش کنم و بهش می گفتم من کمکت می کنم که ترک کنی. بعد رفتم بیرون اتاق و داخل یک دالان مانند کوتاه قرار گرفتم و داد زدم: بیاین من کارتون دارم، ولی کسی توجهی نمی کرد! دوباره بلند داد زدم و با مشت کوبیدم به دیوار که اومدن (از اون جمع فقط پدرم و شوهر خواهرمو یادمه). گفتم ما باید کمکش کنیم که ترک کنه و بعد هم گفتم الهی دستش بشکنه هرکی کتکش زده، با اینکه می دونستم کار پدرمه!

تفسیر:

دوست عزیزم، اگر هدف خوبی در سر دارید، بدانید که برای رسیدن به آن نیز باید از مسیر درستی حرکت کنید. هدف وسیله را توجیه نمی کند. با زور، با توهین، با نفرین و فرستادن سیگنال های منفی هیچگاه اصلاحی رخ نمی دهد.

در خواب شما، اگر خواهرتان معتاد است، پدر و جماعت پیرامون او نیز گرفتار عادات ناروا هستند. پس هم او معتاد است و هم آنان در اعتیادی سخت تر اسیرند. آیا با کوفتن بر دیوار جدایی و با زبان آکنده از انرژی منفی می توان اعتیاد را از دل ها زدود؟ اصلاح نیاز به زبان پیامبرانه دارد، زبان گل که دل را می نوازد و عطش زنبور عسل را بر می انگیزد. گل باشید و با دلی زلال چشمه ای باشید تا گردتان جمع شوند و درمان دردهایشان را بجویند. چون مهر آید، سیاهی تباه رخت می بندد.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, خواهر, پدر, معتاد
موضوعات مرتبط:
[ شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 23:29 ] [ afkar222 ]
200278805-001
مهتاب:

دیشب خیلی سخت خوابم برد و خواب دیدم در یک خونه ای زندگی میکنیم که با این خونه فعلی فرق داره. ناگهان دیوار پشت تلویزیون خراب شد بطوریکه ما می توانستیم خیابان را ببینیم و دیدیم که چند نفر زیر آوار زخمی شدند، یک نفر هم مرد. می خواستیم برویم پایین ببینیم چه شده است اما پله ها را پیدا نمی کردیم. راهروهای بزرگ  با سنگ های گرانیت براق بود و همسایه ها هم همسایه های خودمان بودند اما نمی توانستیم راه را پیدا کنیم و برویم.
لطفا تعبیرش را بگویید… کلا خیلی خواب خانه ها یا ساختمانها یا خیابانهایی را می بینم که برایم در بیداری نا آشناست اما آنقدر بعضی ها را در خواب دیده ام که برایم آشنا شده اند و انگار جای خاصی هستند… ممنون که این گره ذهنی را برایم باز می کنید.

تفسیر:

دوست خوبم، مگر شما نمی دانید ما انسان ها اجتماعی آفریده شده ایم و برای رسیدن به خوشبختی به وجود دیگران نیاز داریم. این نزدیکان ما و همکارانمان هستند که امکان موفقیتمان را مهیا می کنند.

به خوابتان نگاه کنید: دارید تلویزیون نگاه می کنید. انسان هیچ مسئولیتی در برابر اتفاقاتی که در تلویزیون می افتد ندارد؛ اما بعد صحنه عوض می شود، دیوار فرو می ریزد و عده ای مصدوم و مجروح می شوند. اینجا دیگر واقعیتی عینی و عریان خود را نشان می دهد و شما احساس مسئولیت می کنید. باید هم این گونه باشد.

سر در گمی شما در محیط ساختمان، برآمده از یک اتفاق ساده است، عدم توجه به همسایه هایی که آشنا هستند و شاید راه را بلد باشند. راستی، چرا از آن ها نمی پرسید؟

در زندگی، وجود دیگران را واقعی ببینید. ما انسان ها شی نیستیم، احساس داریم و باید دیده شویم، درک شویم. پس نزدیکانتان را ببینید و برای رسیدن به اهدافتان از آن ها کمک بگیرید. من و تو ما می شویم!


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, دیوار, تلویزیون, خراب
[ شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 22:53 ] [ afkar222 ]
زن-ترشرویی
شقایق:

خواب دیدم منزل یکی از اقوام همسرم رفتیم. خانوم صاحبخانه رفتار سردی با من داشت. منم ناراحت شده و رفتم قسمت آقایون پیش همسرم نشستم. خواستم میوه بردارم لاکپشتی آمد و روی آستین و دامنم فضله ریخت. خیلی مشمئز شدم و خانوم صاحبخانه با رفتاری دوستانه از دور اشاره کرده که برم پیش آنها بنشینم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

تفسیر:

واکنش شما به رفتار دیگران منفی و دفع کننده است. خویشتن دار باشید. با روی خوش می توان بدترین شرایط را به وضعیت مطلوب تبدیل کرد. چرا این قدر باید واکنش های تند مزاج داشته باشید؟

لاکپشت به دلیل لاک سفت و سختش نماد سرسختی است و فردی را نشان می دهد که به سادگی حاضر نمی شود باورها و طرز تلقی اش را تغییر دهد. اما، فضله چیزی مشمئز کننده است و در رویا رفتاری را نشان می دهد که حامل انرژی منفی و دافعه است. دامن و آستین لباستان آلوده به فضله لاکپشت می شود، بیانگر این نکته است که در برابر مسائلی که باعث رنجشتان می گردند، رفتاری تند و منفی دارید.

در این بین، میوه ثمره خوشایند را نشان می دهد، همسر یاری دهنده و کمک کننده است و طرف مردان بخش عقلایی انسان است. به این ترتیب، رویا به شما می گوید از وجه منطقی و معقولتان کمک گرفته و احساسات منفی را مهار کنید تا بتوانید به انعکاس خوب زندگی دست یابید.

دوست خوبم، زمانی که ما خوددار نباشیم و در قبال گفته نابجای همسرمان دیوار خانه را سرش خراب کنیم، طبیعی است که او از ما می گریزد. هنگامی که در برابر یک کم توجهی آشنایان به شدت عصبی شویم، طبیعی است که آنها از دور و برمان می روند. رفتارتان را تغییر دهید. سخت است، می دانم، از درون لاک سخت عادت بیرون آمدن کار ساده ای نیست؛ اما زمانی که بیرون بیایید، بدانید دنیایی زیباتر و اطرافیانی گرم تر در انتظار شما نشسته اند.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, همسر, شوهر, مرد
[ شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 20:19 ] [ afkar222 ]
روزگاران کهن پادشاهی با درایت بر مردم سرزمینش حکومت می‌کرد. یک روز او برای درک  و فهماندن معنای واقعی آرامش به مردمش، یک جایزه نفیسی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل، آرامش را تصویر کند.

نقاشان آن سرزمین، برای دریافت آن جایزه نفیس نقاشی‌های خود را به قصر پادشاه فرستادند.
نقاشی‌ها تماما، تصاویری بودند از جنگل، دریا به هنگام طلوع خورشید یا ماه، رودهای آرام ، کودکانی که در مزارعه بازی کرده و می دویدند، رنگین کمان در آسمان و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ و...

پادشاه به تنهایی تمام تابلوها را  تماشا و بررسی کرد و سرانجام تنها دو نقاشی از میان خیل تابلو‌ها انتخاب کرد.

تابلو و نقاشی اول ، تصویر دریاچه آرامی را نشان می‌داد که کوههای عظیم و آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود. آسمانی که در جای جایش می‌شد ابرهای کوچک و سفید  پراکنده را دید.

 اگر به این تابلو با دقیق نگاه می‌شد در گوشه چپ دریاچه، خانه کوچکی قرار داشت که پنجره هایش باز بود. دود از دودکش آن بر می خواست  که نشان می داد، شام گرم و خوبی در حال آماده شدن است.

تابلوی دومی که پادشاه انتخاب کرده بود، تصویر کوهها را نمایش می‌داد. کوهها ناهموار که  قله های  تیز و دندانه ای داشتن. آسمان بالای کوهها بطور بیرحمانه‌ای تاریک بود. ابرها آبستن از آذرخش نشان از تگرگ و باران سیل آسا داشت.
این تابلو به ظاهر با هیچ یک از تابلو‌های دیگر که برای تصویر آرامش کشیده و برای مسابقه فرستاده بودند، هماهنگی نداشت. اما وقتی با دقت به تابلو نگاه می‌کردید در بریدگی صخره‌های سخت، جوجه پرنده‌ای زیبایی را می‌دیدید که آنجا در میان غرش سنگین طوفان آرام نشسته است.

پادشاه دستور داد تا مردمان سرزمینش در میدان شهر جمع شوند. او رو به مردم کرد و گفت؛ برنده جایزه  بهترین نقاشی تصویر آرامش، این تابلو است.او تابلو را به سمت مردم گرفت.

تابلوی آرامش

او با درایت برای مردمش توضیح داد که آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، زیبا، آرام، بی مشکل و عاری از کار و فعالیت سخت یافت شود، بلکه آرامش حالت و چیزی است که در شرایط سخت و ناگوار در قلب ما می‌گذرد. این است معنای واقعی آرامش نه چیز دیگر.

به این جوجه پرنده زیبا در این تابلو نگاه کنید، به نظر شما در قلب او چه می‌گذرد. در این لحظه همه مردمان به اتفاق به داریت پادشاه خود احسن گفتند. چرا که به خوبی آنچه که پادشاه می‌خواست به آنها بفماند، درک کرده بودند.

 


مطالب مشابه: داستان, ارامش
[ شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 15:25 ] [ afkar222 ]
زن-توجه
احساس نو:

دوستم یه خواب عجیب دیده. می خواستم اگه اشکال نداره برام تعبیرشو بگید.
دوستم میگه خواب دیده من رفتم خونه اونا و اون به من یه سیب زرد و یه انار داره و دیگه اینکه توی خواب فاصله بین خونه ما و اونا یه رودخونه بزرگ مثل دریا بوده و دیگه اینکه خواب دیده خواهرش رو سرش آب میریخته و اون  سرشو میشسته.
میشه بگید تعبیرشون چیه؟

تفسیر:

دوستتان قوه خود انتقادی خوبی دارد که باید از آن در مسیر تعالی بهره ببرد.

او به دستتان سیب و انار می دهد. شما دوست او هستید و دوست نماد نقد کردن و رفع خطاهاست. بنابراین، هنگامی که به شما چیزی می دهد، در حقیقت مشغول نقد و اصلاح عملکردهای خود است. اما، سیب نماد پاکی و انار نماد تشخیص درست از نادرست است. بنابراین، دوستتان باید رفتارش را مرور کند و اولا ذهنیت منفی را از خود دور کند و افکارش مانند سیب عاری از هر ناروایی باشد. ثانیا، همانند انار تفاوت حق از باطل و درست از نادرست را تشخیص دهد.

اما، این که خواهر روی سر ایشان آب می ریزد، به معنای رهایی از بی تفاوتی و اهمیت قائل شدن برای مراقبت در انجام امور است. مگر می شود بدون حس توجه انتظار به نتیجه رسیدن را داشت. حتی در هنگام پخت برنج ساده نیز اگر دقت نداشته باشیم، غذایمان خراب می شود.

پس به صورت خلاصه می توان گفت، دوستتان نیازمند تقویت روحیه توجه و مراقبت در امور است. ایشان باید دقتشان را افزایش دهد. در جریان امتحان گذاشتن منفی به جای مثبت نتیجه نهایی را نابود می کند. و در نهایت این که منفی اندیشی را کنار گذاشته و مثبت اندیش و صلاح طلب باشند.

اکنون به شما برسیم، دوست عزیز، بکوشید بهره ای نیک از ارتباط با دیگران ببرید. از بودن با آن ها سلامت طبع و نیک بینی را بیاموزید.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, دوست, سیب, انار
[ جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 16:38 ] [ afkar222 ]
مسئول-متوجه
امید:

من دیشب خوابی دیدم که از اول یادم نیست،اما خواب واضحی بود.
خواب دیدم که تو اتاقم بودم و وقتی مادرم وارد اتاق شد عضو جنسی ام رو از پنجره پرت کردم داخل حیاط! (اون خونه هم خونه قبلیمون بود،الان ۳ساله جای دیگه ای ساکنیم.)
بعدش که این اتفاق افتاد یه لحظه حس بهت زده بودن بهم دست داد و رفتم حیاط  و اون رو برداشتم… و سعی می کردم بچسبونم سر جاش… یکم که تلاش کردم تونستم جای خودش قرار بدم و انگار چسبید، دوباره حس داشت.
بعد شروع به بزرگ شدن کرد، تقریبا ۲-۳ برابر حالت عادی شد و اینقدر بزرگ شد که از بیخ پوسته پوسته شد و پوستش پاره شد و پوست جدید داد… یه حس ترس و بیخیالی هم زمان تو خواب داشتم.
من ۱۹ سالمه  و  خواب های صادقه زیاد می بینم، تعبیرشم تو نت می خونم و اکثرا درست بوده…اما این خواب…
این خواب یعنی عقیم ام و بچه دار نمیشم؟! :( یا معنی دیگه ای داره؟ :(
و سوال دیگه اینکه تعبیر خواب تغییر ناپذیره؟!

تفسیر:

مشکلاتی که الان دارید، ریشه در گذشته و عادات شما دارند. اولین مشکلتان نیز خودکامگی و خودرایی است؛ اینکه بخواهید خواسته تان را با فشار پیش ببرید. دومین مشکل، به نیاندیشیدن و تکانه ای عمل کردنتان باز می گردد. برای رهایی از این مشکلات نیز فقط و فقط باید انضباط و کنترل نفس را بیاموزید.

مادر نماد مراقبت و پرورش است؛ اما شما در فضایی که باید به پرورش و شکوفای خود بپردازید، به شدت واکنشی و بدون تامل عمل می کنید. عضو جنسی مذکر نماد پیش بردن خواسته است. زمانی که در محیط نیازمند مراقبت و رشد بدون رفتاری احساسی نشان می دهید، قدرت دست یابی به اهدافتان را از دست می دهید. طبیعی هم هست. آدم زمانی که باید درس بخواند یا به وظایفش برسد، اگر بی خیالی طی کند و وقتش را تلف کند فرصت موفقیت را از خود دریغ داشته است.

از وقت درست استفاده نکردن را می توان در نماد حیاط دید. شما به خواسته هایتان نرسیده اید و حال عضو جنسی به نحو اغراق آمیزی رشد می کند و قالب شخصیتتان را تغییر می دهد. در این صحنه تمایلات درونیتان به تصویر کشیده شده که چون از مجرای درستی برآورده نشده اند، شما را مهاجم و سلطه گرا می کنند تا آنچه را که باید با افتخار به دست آورید، حال از دریچه تحمیل بجویید. جالب اینجاست که در آن حالت ترس و بی توجهی را با هم دارید. ترس انفعال و عقب کشیدن از برابر مشکلات است و بی توجهی نماد در نظر نگرفتن مقتضیات. بعید نمی بینم که در شما رگه هایی از پرخاشگری با انزوا طلبی دیده شود.

دوست خوبم، مسئولیت شناس باشید، رفتارتان را اصلاح کرده و بیاموزید برای رسیدن به چیزی باید لایق آن بود. آیا می توان بدون مطالعه سخت از سد کنکور گذشت؟

در رابطه با بقیه سوالات شما، فقط می گویم، بنده در کتاب های موجود تعبیر خواب هیچ مایه ای از صدق و صحت ندیده ام که بخواهم درباره شان نظر دهم. چه فرق می کند یکی از آن کتاب ها را به دست بگیرید یا درون فنجان قهوه خیره شوید؟ آن دست مفاهیم فرار و غیرقابل اتکا هستند.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, اتاق, مادر, پنجره
[ جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 10:33 ] [ afkar222 ]
Woman shooting with bow
فرزانه:

پدرم حدود ۴۲ روز پیش فوت کرده ومن چند بار خوابشو دیدم؛ از جمله اینکه دیدم از جایی با قطار اومد ومن پیاده اش کردم. (توضیح بدم که پدرم سالهای آخر و بخصوص ماه آخر مریض و زمین گیر بود ومن خیلی بهشون رسیدگی می کردم.) به هر حال خواب دیدم وقتی پیاده شد مریض بود جوری که انگار پوشک داشت و با اینکه سنگین بود من بغلش کردم و تا خونه خواهرم که کلی پله داشت بردمش و در اونجا خیلی خوشحال نشست و من موهای سر و سبیلشو کوتاه کردم. میشه لطفا بگین تعبیرش خوبه؟ نمی دونم از کجا با قطار اومد.

تفسیر:

مشکل فعلی زندگی تان در مسئولیت پذیریتان است. خودتان را پیدا کنید. همانگونه که در قبال پدرتان بودید، مسئول باشید، اهدافتان را بدون هیچ انحرافی پی بگیرید و استوار عمل کنید تا گام به گام به آنچه می خواهید برسید. خودتان را برای یک زندگی منضبط و هدفگرا آماده کنید.

در روش پازل معنایی، معنای هر نماد استخراج شده و با تغییر چیدمان نمادها به پیام اصلی دست می یابیم. پدر نماد مسئولیت پذیری است و بیماری ناتوانی است. این دو نماد نشان می دهند که دلیل ناکامی شما به این بر می گردد که گرفتار احساس ناکامی شده و قدرت مسئولیت پذیری تان تحلیل رفته است. آیا می توان با روحیه ای تضعیف شده، به موفقیت دست یافت؟

اصلاح کردن مو به معنای آماده شدن است. وقتی می خواهیم کاری را شروع کنیم، ابتدا باید خودمان را برای آن آماده کنیم. اصلاح مو همین معنا را متبادر می کند. اهداف زندگی تان را دوباره مرور کنید و خود را برای رسیدن به آنها آماده نمایید. اما، الزامات راه چیست؟

قطار در مسیر خود هرگز از ریل منحرف نمی شود. اولین نکته ای که باید مد نظر قرار دهید، اراده پولادینی است که داشته اید. هدف را سفت و سخت در پیش بگیرید و بدانید باید از پله های زیادی بالا بروید و باید همانگونه که هوش و حواس آدم به خواهرش است، شش دانگ حواستان به اهدافتان باشد. این گونه که عمل کنید، احساسات مثبت به تدریج وجودتان را در بر می گیرد و خواهید دید که چراغ های موفقیت یک به یک روشن می شود.


مطالب مشابه: تعبیر, خواب, قطار, پدر, بیمار
[ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 22:52 ] [ afkar222 ]
انسان چیست ؟
شنبه: به دنیا می آید.
یكشنبه: راه می رود.
دوشنبه: عاشق می شود.
سه شنبه: شكست می خورد.
چهارشنبه: ازدواج می كند.
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
جمعه: می میرد.


فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است ...

از دلنوشته های پروفسور حسابی (پدر فیزیك ایران)


مطالب مشابه: دلنوشته, پروفسور, حسابی, زندگی
موضوعات مرتبط:
[ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 10:35 ] [ afkar222 ]

نقّاشي دوره گرد براي يافتن چند نمونه کاري ، در يکي از روستاهاي بين راه توقّف مي کند. يکي ازنخستين مشتريانِ  او مردی معتاد بود که با وجود صورت کثيف و نتراشيده و لباس هاي گل آلود ، با وقار و متانتي که در خود سراغ داشت ، مقابل نقّاش مي نشيند .

پس از آن که نقّاش بيشتر از حدّ معمول بر روي چهره ی او کار مي کند ،تابلو را از روي سه پايه بر مي دارد و به  او نشان می دهد . مرد معتاد هاج و واج ،به مرد خوش لباس و خوش تیپِّ روي تابلو نگاه مي کند و مي گويد:  « اين که من نيستم.»

نقّاش پاسخ مي دهد : «من شما را آن طور که مي توانيد باشيد ، کشيده ام.»

منبع :
کتاب«بازیگر زندگی باشیم نه بازیچه ی آن!»


مطالب مشابه: داستان
موضوعات مرتبط:
[ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 9:2 ] [ afkar222 ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

ارسال خواب

خوابهایتان را در بخش «ارسال خواب» سایت پندار نو (Pendarno.ir) بگذارید.
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت